பரீட்சை பயத்திலிருந்து வெளிவருவது எப்படி?

“பரீட்சை வந்தாலே பயமும் சேர்ந்து வந்து விடுகிறது. இந்த பரீட்சை பயத்தில் இருந்து வெளிவர என்ன வழி?” என்ற கேள்வியை சத்குருவிடம் ஒரு மாணவி கேட்க, அதற்கு சத்குரு என்ன சொல்கிறார்? பதில் இந்த வீடியோவில்…
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert