சமீபத்திய பதிவு

மனைவியுடன் மகத்தான உறவு நீடிப்பது எப்படி

மனைவியுடன் மகத்தான உறவு நீடிப்பது எப்படி?

இரண்டு உயிர்களுக்கிடையே பாராட்டும், கொண்டாட்டமும் காணாமல் போனபிறகு, அவர்களிடையே இருக்கக்கூடிய உறவுநிலையில் என்னதான் அழகு இருந்துவிட முடியும்? கணவரோ அல்லது மனைவியோ எந்தத் தன்மையுடன் இருக்கிறாரோ அவரை அந்தத் தன்மையுடனேயே புரிந்து கொண்டு மதிக்கவும், கொண்டாடவும் முடியவில்லையென்றால், பிறகு அருமையான உறவுமுறை அங்கே எப்படியிருக்கும்?

Sadhguru at In Conversation with the Mystic

The Silicon Valley of India

Sadhguru is non-stop again this week – from presenting awards on CNBC in Mumbai, to holding an ‘In Conversation with the Mystic’ with K.V. Kamath, to a three-day Inner Engineering program in Bangalore – the ‘Silicon Valley of India’. Despite the packed schedule, Sadhguru takes a moment to reminisce about this once garden city. ‘As I see numberless tall buildings coming up and ever-clogged traffic, a wave of nostalgia hits me about a gentle, pretty city full of gardens, early morning mist carrying right up to noon, colonial-time coffee shops, quaint proprietor-owned bookshops…’

Sadhguru also reveals the extraordinary program that Isha will be hosting at the end of the year.

எதிரணி இல்லாமல் கிரிக்கெட் !

எதிரணி இல்லாமல் கிரிக்கெட் !

இந்தியாவிற்காக விளையாடுவது என்பது 100 கோடிப்பேர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றுவது. அது அவ்வளவு எளிதல்ல…

Debuting the first Tamil post on the Isha Blog – Sadhguru hits a sixer, speaking about playing Cricket without opponents!

Downtown Mauritius

The Enchanting Island of Mauritius

In this week’s Spot, Sadhguru writes about his trip to Mauritius. “Just back from the enchanting island of Mauritius. A place of many flavors and people — Arab sailors discovered it, the Portuguese visited, the Dutch, French and British settled, and the population a mix of Indians, Africans, French, English, Chinese…”

Intro Talk in London

Isha UK is Gearing Up

In this week’s Spot, Sadhguru writes about his trip to Europe, and the new avenues for growth and awareness. “As we are getting into education big time, our focus in engaging premiere educational institutions of the world has become important. Hence in this trip covered LBS (London Business School) and IMD (Lausanne), the two prominent business education stalwarts.”

Next..Sadhguru heads to the island of Mauritius.

plane2

Fasten Your Seat Belts!

In this week’s Spot, Sadhguru writes about his latest brush with fate – a near crash landing in Kerala. With an abundance of humor, Sadhguru talks about the nervous pilots, his two co-passengers, and the barrage of emergency vehicles waiting on the tarmac.

As we were approaching the airport, I saw both the pilots, young pilots — both of them had gone cold and frozen. I looked at them; I sensed fear by the chemistry of it. Then I asked, ‘Something wrong?’ ‘No Sir, no Sir.’ Then I knew something was really wrong. After some time, he was still desperately trying to manually work the hydraulics. Then I knew the landing gear was not opening up. I looked around, lots of water in Kerala. So I asked him, ‘Should I wear my swimming trunks, tell me?’ He said, ‘No Sir, no Sir…’

Fasten your seat belts and enjoy!

50 - At 6am, Sadhguru closes the program

Mahashivarathri – Singing, Jumping and Dancing Throughout the Night

In this week’s Spot, Sadhguru writes about the Mahashivarathri extravaganza, and the spiritual relevance of staying awake throughout the night. “Mahashivarathri was a blast. Probably, there has never been a more exuberant crowd. Spillover from Ananda Alai – that’s for sure. From the time the music started, people were out of their chairs, clapping and dancing to the music for nearly 12 hours straight.”