பச்சை குத்துவது எதற்காக?

ஒரு விஷயத்தில் மிகவும் பைத்தியமான தீவிரத்தில் இருந்தால், உடலில் டாடூஸ்(Tatoos) பச்சை குத்திக்கொள்ளும் பழக்கம் உள்ளது. அது கடவுளாக இருந்தாலும் சரி, காதலாக இருந்தாலும் சரி. இப்படி டாடூஸ் குத்திக்கொள்வது சரிதானா? என்ற கேள்வியை சத்குருவிடம் கேட்க, அதற்கு அவர் தரும் பதில் இந்த விடியோவில்…
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert