நமது பேச்சு எப்படியிருக்க வேண்டும்?

“உன்னோட பேச்சே வர வர சரியில்ல, முதல்ல பேசுறதுக்கு கத்துக்கோ!” சிலர் இப்படி அதட்டலாகவும் சிலர் அட்வைஸாகவும் நம்மிடம் சொல்வதுண்டு. உண்மையில், பேசக் கற்றுக்கொள்வது அவசியமா? நம்மிடம் இருந்து வரும் பேச்சின் தன்மைக்கு எது காரணம்? சத்குரு இந்த வீடியோவில், பேச்சைப் பற்றியும் அதன் தன்மையைப் பற்றியும் பேசுகிறார்! நமது பேச்சு எப்படியிருக்க வேண்டுமென்பது வீடியோவின் மூலம் தெளிவாகிறது.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert