நல்லவர்களுக்கு எப்போதும் ஏன் துன்பம் வருகிறது?

“அநியாயம், அக்கிரமம் செய்பவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள்; நல்லவர்கள் எப்போதும் துன்பம் அனுபவிக்கிறார்கள். இப்படியே தொடர்ந்தால் அநீதி வென்றுவிடாதா?” மிகவும் சோதனைக்குள்ளான ஒரு நல்ல மனம் கொண்டவர், இந்தக் கேள்வியைக் கேட்க, சத்குரு சொன்ன பதில் என்ன?! வீடியோவைச் சொடுக்குங்கள்!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert