மாட்டுப் பொங்கல் எதற்காக?

காலம் காலமாக மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடி வரும் நாம் அதன் முக்கியத்துவம் தெரிந்து அதைச் செய்கிறோமா? தெரியாது. வருடத்தில் பல பண்டிகைகள் வந்தாலும், மாடுகளுக்காக ஒரு பண்டிகை எதற்கு என்பதனை சத்குரு இந்த வீடியோவில் விளக்குகிறார்..
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert