குழந்தைக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் கொடுப்பவரா?

குழந்தையை நல்வழிப்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் போதனை மழை பொழியும் பெற்றோர்கள் இங்கு ஏராளம். அந்த போதனைகள் அவர்களின் குழந்தைப் பருவத்தில் அவர்களுக்கு வேலை செய்யவில்லை என்பதே உண்மை! அப்படியானால் குழந்தையிடம் எப்படி நடந்துகொள்வது?! இதோ, இந்த வீடியோவில் குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி சத்குரு பேசுகிறார்…
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert