ஈஷா இன்னர்வே ஜூன் 2011

Inner-Way-June2011

Inner Way at the Isha Yoga Center June 11-15, 2011

View Slideshow

 

[translate lang=english]

“Peace and joy happen neither in the quietness of the forest nor in the accomplishments of the marketplace, but only from within.”

[/translate] [translate lang=tamil]

அமைதியும் ஆனந்தமும் காடுகளின் நிசப்தத்திலோ அல்லது எதையோ அடைந்து விடுவதாலோ நிகழ்வதில்லை. ஒருவரின் உள்ளிருந்துதான் நிகழ்கின்றன.

[/translate]

அன்பும் அருளும்,

Sadhguruஇதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert