இந்தியர்களுக்கு சகிப்புதன்மை தேவையா?

“அனைத்தையும் சகித்துக்கொண்டு போ! அப்போது எல்லாம் சரியாகிவிடும்” என்ற அறிவுரைகள் புதிதல்ல. காவல்துறை அதிகாரி திரு.நடராஜ் (IPS – Retd) அவர்கள் ‘சகிப்புதன்மை’ குறித்து சத்குருவிடம் கேட்டபோது, சகிப்புத்தன்மை எத்தகைய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று புரிய வருகிறது. வீடியோ இங்கே உங்களுக்காக.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert