இலையுதிர் காலம்

இலையுதிர் காலம்

 

 

இலையுதிர் காலம்

 

இலைகளின் பலப்பல நிறங்கள்

கண்ணுக்கோ வர்ணங்களின் விருந்து

நிறத்தின் இந்த மரண நடனம்

கிளர்ச்சியானது அல்ல – கடும்

குளிர்ச்சியால் ஆனது!

மகுடமும் ஆடையும்

யாவும் சரிந்து விழுந்து –

வாழ்வூட்டும் ஜீவசக்தியை இழந்து

இலை, பூ, பழம் அற்று

மரங்கள் வெறுமையாய் நிற்கும் –

மீண்டும் உயிர்த்தெழுவதை எதிர்பார்த்து!

இலையுதிர்காலத்தின் வீழ்ச்சி

குளிர்காலத்தின் அழுகல்

வசந்தகாலத்தின் வியப்பு

இது வாழ்வா சாவா என்பது பற்றியல்ல

வாழ்வும் சாவும் பற்றியது!

பேரழிவல்ல இது – ஒரு பெரும் திருவிழா!

செல்ல வேறிடமில்லை

எல்லாம் நிறைந்திருக்கிறது இங்கே!

அன்பும் அருளும்,

Sadhguruஇதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert