ஞானமடைய என்ன செய்ய வேண்டும்?

“ஞானமடைவதற்கு பெரிய சாதனாக்கள் செய்ய வேண்டும்; தினமும் தலைகீழாக நிற்க வேண்டும்,” என பலர் பலவிதமான கருத்துக்களை கொண்டிருக்க, சத்குரு இந்த வீடியோவில் எளிய வழி ஒன்றைச் சொல்கிறார். வீடியோவைப் பார்த்தபின் நீங்களும் அதனை முயற்சிக்கலாம்!
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert