அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுங்கள் என சொல்வது ஏன்?

“ஆசைப்படுவதென்று ஆகிவிட்ட பின், அதில் எதற்கு கஞ்சத்தனம்; அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுங்கள்! என்று சத்குரு கூறுவதுண்டு. ஆனால் ‘அத்தனை’ என்றால் என்னவென்று பலருக்கும் புரிவதில்லை. வீடியோவில் சத்குருவின் உரை, நமது ஆசை எப்படியிருக்க வேண்டும் என விளக்குகிறது.
இதையும் வாசியுங்கள்

Type in below box in English and press Convert