സ്നേഹം

two-faces-love-yourself

അവനവനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?

ചോദ്യം :- അവനവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക – പലര്‍ക്കും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്മനിന്ദയുടെ തീയ്യില്‍ അവര്‍ നീറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാണക്കേട്, കുറ്റബോധം – ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങേക്ക്‌ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സദ്ഗുരു:- അവനവനെ ഇഷ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍