സ്ത്രീ

world-womens-day

എങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കാം

ലോകവനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നമ്മോട് പങ്ക് വെക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായതും മാനവകുലത്തെപ്പറ്റി മുഴുവനായും. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നമ്മിലുള്ള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
yoga-women

സ്ത്രീകളും യോഗയും

ശരീരം നല്ലരീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായിരിക്കുമ്പോള്‍ സുഖങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാം. വേറെ ഒന്നിനും പ്രയോജനപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അതു മാറുമ്പോള്‍ ആത്മീയത്തിലേക്ക് തിരിയാം; ഈ ഒരു രീതി ജനമദ്ധ്യത്തില്‍ വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെയി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Man-and-Woman-equality

സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം

ആയിരക്കണക്കിനു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്, വേദകാലത്ത്, ഈ സമൂഹത്തില്‍ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനകന്‍റെ രാജസഭയില്‍ യാജ്ഞവല്‍ക്യര്‍ എന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍