സൌജന്യം

spirituality

വില കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട ഒന്നാണോ ഈശ്വരന്‍?

പണം ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ശരിക്കും പതിയുന്നുള്ളൂ. അവര്‍ അതില്‍ കാര്യഗൌരവത്തോടെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ പറയേണ്ടി വരുന്നതില്‍ പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ്‌ സത്യം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍