സാമൂഹികം

kaveri

കാവേരി പ്രശ്നത്തിന് സ്ഥായിയായ പരിഹാരം

കാവേരി തര്‍ക്കത്തിന് പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്താണെന്നു സദ്ഗുരു നോക്കിക്കാണുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ പരിഹാരമെന്തെന്നും സദ്ഗുരു നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് ജ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-piyush-pandey

ആത്മീയതയും ഉപഭോക്തൃസംസ്കാരവും

സദ്ഗുരുവും പരസ്യലോകത്തെ അതികായനായ പിയൂഷ് പാണ്ഡേയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്. പിയൂഷ് : ഇത്തരമൊരു സദസ്സിൽ എനിക്കെന്തു കാര്യം എന്ന് നിങ്ങളീൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും . ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കണമെന്ന്.. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍