സലാഡ്

recipe

വറട്ടിയ പച്ചക്കറി – സാലഡ് (ഫില്ലിംഗ് )

ഈ വിഭവം തികച്ചും വൈവിധ്യമാര്‍ന്നതും, അനായാസമായി തയ്യാറാക്കുവാന്‍ പറ്റുന്നതും, രുചികരമുള്ളതുമാണ്. ഇത് ഒരു ലഘു ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കില്‍ ബ്രെഡ്, ചപ്പാത്തി ഇവയുടെ ഉള്ളില്‍ വച്ച് പൊതിഞ്ഞു (ഫില്ലിംഗ് ആയി) കഴിക്കാം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍