സരസ്വതീദേവി

9-10-2016

നവരാത്രിയ്ക്ക് നാടൊരുങ്ങി, അനന്തപുരി ഉത്സവലഹരിയില്‍

ചിങ്ങമാസത്തെ യാത്രയാക്കിയാണ് ഇത്തവണ ഓണം എത്തിയത്. ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിമിര്‍പ്പുകള്‍ അവസാവനിയ്ക്കും മുന്‍പ് തന്നെ നാടും നഗരവും അക്ഷര പൂജയ്‌ക്കൊരുങ്ങുകയാണ്. കേരളം നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടക്കുകയാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍