സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍

stress-free

സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്‍ നിന്നും എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം

ഓസ്കാര്‍ പുരസ്ക്കാരം നേടിയ സിനിമാ നിര്‍മ്മാതാവ് ശേഖര്‍ കപൂര്‍ ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെയും സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെയും പറ്റി സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ശേഖര്‍ കപൂര്‍::- എന്തായാലും ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ അങ്ങയുമായി ഒരഭിമുഖത്തിനു ഒരുങ്ങിവന്ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍