സന്യാസം

sanyaasam adikaaram

സന്യാസം …ചിലര്‍ക്ക് അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള യൂണിഫോമാണ്

ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണന്‍ : ഈ പതിറ്റാണ്ടില്‍ മതവിശ്വാസങ്ങളേയും അങ്ങേയറ്റം രാഷ്ട്രീയവല്‍ക്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഘടിത മതങ്ങള്‍ അധികാരം നേടിയെടുക്കാന്‍ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Sanyas – Why should one abandon relationships

സന്യാസം, ബന്ധങ്ങള്‍ എന്തിനുപേക്ഷിക്കണം?

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്ക്, അതായത്‌ ആകാശം, അഗ്നി, ജലം, വായു, ഭൂമി എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ ഓര്‍മയുണ്ട്‌. യോഗശാസ്‌ത്രം ഇതെടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്‌. ആധുനിക ശാസ്‌ത്രവും ഇതിനോട്‌ യോജിക്കുന്നു. വസ്‌തുക്കളുടെ സാന്ദ്രത കൂടുന്തോറും അവയുടെ ഓ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍