സദ്ഗുരു

perception

പരിപൂര്‍ണ്ണമായ അവബോധം

തന്‍റെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്കുള്ള ഒരെത്തിനോട്ടം. ഇവിടെ അതാണ് സദ്ഗുരു നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. യാതൊരു ബന്ധനങ്ങള്‍ക്കും വഴങ്ങാത്ത സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സ്. മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ. ആളുകള്‍ അധികമായി സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-shri-brahma

സദ്ഗുരു ശ്രീബ്രഹ്മ: അഗ്നി പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ജീവിതം

സദ്ഗുരു ശ്രീബ്രഹ്മ ദേഹമുപേക്ഷിച്ച ഏഴാമത്തെ പര്‍വതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി സദ്ഗുരു നല്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദേഹത്യാഗം ചെയ്തത് സപ്തചക്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. ചോദ്യം : നമസ്കാരം സദ്ഗുരു. ഞാന്‍ ഏഴാമത്തെ പര്‍വതം സന്ദര്‍ശിച്ചി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍