സദ്ഗുരു

guru

ഗുരുവെന്ന മഹാത്ഭുതം

ഈശയില്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ചിട്ടയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്നിനും കൃത്യമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. വെറുതെ തെരുവിലേക്കെറിയുംപോലെ അലക്ഷ്യമായി നല്‍കിയാല്‍ ഒന്നുംതന്നെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനു സ്വീകാര്യമാവില്ല. പഴയ കാലമല്ല, ജനശ്രദ്ധയെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rain

സദ്ഗുരു മഴയെക്കുറിച്ച്

മഴയെന്ന ആനന്ദകരമായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു നമ്മോടു പങ്കുവെക്കുന്നു. മഴപെയ്യാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും തിടുക്കത്തില്‍ അകത്തേക്കോടും. അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
perception

പരിപൂര്‍ണ്ണമായ അവബോധം

തന്‍റെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്കുള്ള ഒരെത്തിനോട്ടം. ഇവിടെ അതാണ് സദ്ഗുരു നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. യാതൊരു ബന്ധനങ്ങള്‍ക്കും വഴങ്ങാത്ത സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സ്. മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ. ആളുകള്‍ അധികമായി സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-shri-brahma

സദ്ഗുരു ശ്രീബ്രഹ്മ: അഗ്നി പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ജീവിതം

സദ്ഗുരു ശ്രീബ്രഹ്മ ദേഹമുപേക്ഷിച്ച ഏഴാമത്തെ പര്‍വതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി സദ്ഗുരു നല്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദേഹത്യാഗം ചെയ്തത് സപ്തചക്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. ചോദ്യം : നമസ്കാരം സദ്ഗുരു. ഞാന്‍ ഏഴാമത്തെ പര്‍വതം സന്ദര്‍ശിച്ചി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍