സത്യം

Knowledge

ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ്?

അമ്പേഷി: സദ്‌ഗുരു, ഒരിക്കലും തീരാത്ത ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ഉറവിടമാണ് അങ്ങ്. ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ തലച്ചോറില്‍ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണോ, അതോ അപ്പപ്പോള്‍ എവിടുന്നെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതാണോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
സത്യവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഗാഢമായ ബന്ധം

സത്യവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഗാഢമായ ബന്ധം

സത്യസന്ധതയും, ആത്മാര്‍ത്ഥതയുമാണ്‌ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക്‌ കെട്ടുറപ്പു നല്‍കുന്നത്‌. ജീവിതത്തില്‍ എന്തെല്ലാംതന്നെ സംഭവിച്ചാലും സത്യവുമായുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടുകളയരുത്‌. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
02 – How can you find the Guru

ഗുരുവിനെ എങ്ങിനെ കണ്ടെത്താനാകും ?

അന്വേഷി : ഇവിടെ എന്‍റെ ചുറ്റുമുള്ള മറ്റെല്ലാരെയും പോലെ ഞാനും പരമമായ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു, അത്‌ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാര്‍ഗദര്‍ശിയേയും. സദ്‌ഗുരു, ഒരാള്‍ക്ക് എങ്ങിനെ അയാളുടെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍