സംരംഭകത്വം

entrepreneurship-isnt-just-a-money-game

സംരംഭകത്വം പണത്തിന്‍റെ കളി മാത്രമല്ല

സമര്‍ത്ഥനായ ഒരു സംരംഭകന്‍റെ പ്രേരക ശക്തി കേവലം പണം മാത്രമല്ലെന്ന് പറയുകയാണ് സദ്ഗുരു. വ്യാവസായിക മേഖലയില്‍ നേട്ടം കൈവരിച്ചവരെ അതിലേക്കു നയിച്ച അടിസ്ഥാനപരമായ ഗുണങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുന്നു. സദ്ഗുരു:ഒരു സംരംഭകന് പണം അത്യാവശ്യം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍