വിശ്വേശരയ്യാ

ariyaathe vanna

അറിയാതെ കൈവന്ന ജ്ഞാനോദയം

തന്‍റെ ഉള്ളില്‍ എന്തോ ഒന്ന്‍ മൊട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അതു വിടര്‍ന്നു പരിമളം പരത്തുമെന്നും, അതിനായി ധാരാളം ജോലികള്‍ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും ജഗ്ഗിക്കു തോന്നി. ആ സമയത്ത്‌ ചില ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം ഉണ്ടായി. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍