വിവേകാനന്ദന്‍

praarthanaaniratata

പ്രാര്‍ത്ഥനാനിരതത എന്ന ഗുണവിശേഷം

ഗുരുവിന്‍റെ സന്ദേശവാഹകനായി ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് അനേകായിരങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനാനിരതമായ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
19 0ct atuththita

ഗുരുവുമായി അടുത്തിടപെടാനുള്ള അവസരം ചിലര്‍ക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

അന്വേഷി : സദ്‌ഗുരു, ബോധോദയം ലഭിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ വളരെ അടുത്തു പെരുമാറുന്ന കുറച്ചുപേരുണ്ടാവും, അതവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുളള അനായാസത കൊണ്ടാണോ, അതോ ഏതെങ്കിലും മുജ്ജന്മബന്ധം കൊണ്ടാണോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Sadhguru-Ramakrishna-and-Vivekanda

വിവേകാനന്ദന്‍… ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശവാഹകന്‍

വിവേകാനന്ദന്‍ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്‍ തീര്‍ത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കില്‍ മറക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു പുഷ്പമായിരുന്നേനെ. എത്രയെത്ര പൂക്കള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ വിടരുന്നു, അവയില്‍ എത്രയെണ്ണം സൌരഭ്യം പരത്തി ശ്രദ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍