വിധി

destiny

നമ്മുടെ വിധി നമ്മുടെ കൈയ്യിലാണ്

ഭൂമിയില്‍ ദാരിദ്ര്യം എങ്ങനെ നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യാമെന്ന ഒരന്താരാഷ്ട്രസമ്മേളനത്തില്‍ ഞാനൊരിക്കല്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ പേറുന്ന പ്രഗല്ഭരായ നിരവധി പ്രഭാഷകരും നോബല്‍ സമ്മാന ജേതാക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു ആ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍