ലയനം

kashi

അനശ്വരമായ കാശി

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യമെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ യോഗികള്‍ക്ക് ഒരുള്‍പ്രേരണ - തങ്ങള്‍ക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കണം. അവര്‍ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ആകാരത്തില്‍, ഒരു നഗരത്തിന്‍റെ ആകാരത്തില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
i-is-not-there

“ഞാന്‍” ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ

കര്‍മ്മഫലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ "ഞാന്‍" ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. "അഹം"ഭാവത്തിന് പ്രകടമാകേണ്ടതില്ലാത്ത അവസ്ഥ. പഴയതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പുതിയതായി ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death of a child

കുഞ്ഞ്‌ മരിച്ചാല്‍ അത്‌ ആരുടെ കര്‍മം കൊണ്ടാണ്‌?

അന്വേഷി: സദ്‌ഗുരോ, ഒരു കുഞ്ഞ്‌ മരിച്ചാല്‍ അത്‌ ആരുടെ കര്‍മം കൊണ്ടാണ്‌? നമ്മള്‍ കരയരുത്‌ എന്ന്‍ മറ്റുളളവര്‍ പറയുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണ്‌? അതും കര്‍മത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണോ? അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുജ്ജന്മകര്‍മങ്ങളില്‍ ചിലത്‌ ഇതിനാല്‍ ഇല്ലാതാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍