രുദ്രാക്ഷം

rudraksha

രുദ്രാക്ഷം അനുഗ്രഹിച്ചു നല്‍കുന്നത് പവിത്രീകരണമാണോ?

രുദ്രാക്ഷം ഞാന്‍ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയശേഷം മാത്രമേ വെളിയില്‍ കൊടുക്കാറുള്ളു. രുദ്രാക്ഷം ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് വെളിയില്‍ കൊടുക്കുകയള്ളു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
IYD image

യോഗചെയ്യുമ്പോള്‍ ഏതുതരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിക്കേണ്ടത്?

തുണി തുന്നിച്ചേര്‍ത്ത് കുപ്പായമായി ധരിക്കുമ്പോള്‍ സ്വതന്ത്രമായ ചലനങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം സംഭവിക്കുന്നു. പ്രാണവായുവിന്‍റെ സഞ്ചാരത്തിനും വിഘാതമുണ്ടാവുന്നു. ഈ അസൗകര്യങ്ങള്‍ സാധനാനുഷ്ഠാനസമയത്ത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
02 - Why wear Rudraksha

രുദ്രാക്ഷം ധരിക്കുന്നതെന്തിന്‌ ?

മനുഷ്യനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രകമ്പനങ്ങള്‍, അഥവാ പ്രതിധ്വനികളുള്ള പുഷ്‌പങ്ങളെ, മൃഗങ്ങളെ, ചെടികളെ എല്ലാം ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലെ മുനിവരന്മാരും ഋഷിശ്വരന്മാരും ഒരായിരം ദശവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയ്ക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍