മോക്ഷം

sidhis

സാധനകള്‍ വഴി സിദ്ധികള്‍ കൈവരുമ്പോള്‍

ബ്രാഹ്മണനാണ് താന്‍ എന്ന ചിന്തകൂടിയാണ് കൌഷികന്റെ ഗര്‍വുകൂട്ടാന്‍ കാരണമായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തോട് ശൂദ്രനായി ജനിച്ച് മാംസവില്‍പന നടത്തുന്ന ധര്‍മ്മവാദനെന്ന പേരോടുകൂടിയ ഗുരുവിനെ കാണുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death-1

മരണമടുത്ത ഒരാളെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാനാകുമോ?

കര്‍മ്മഫലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ "ഞാന്‍" ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, സ്വാഭാവികമായ ലയനത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയം, പുതിയ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ചുരുള്‍ നിവരാന്‍ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
i-is-not-there

“ഞാന്‍” ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ

കര്‍മ്മഫലം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ "ഞാന്‍" ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. "അഹം"ഭാവത്തിന് പ്രകടമാകേണ്ടതില്ലാത്ത അവസ്ഥ. പഴയതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പുതിയതായി ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
time of death

മരണശയ്യ… സാന്ത്വനത്തിനാരും വേണ്ട!

മരണസമയം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ബന്ധുമിത്രാദികളും അടുത്തു വേണ്ട എന്നു ഭാരതീയ പാരമ്പര്യ സംസ്കാരത്തില്‍ പറയുന്നു. ഷഷ്ട്യാബ്ദപൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ ഒന്നിച്ച്, അല്ലെങ്കില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന നിലയ്ക്ക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
31st ഗുരു

ഗുരു എന്ന പ്രതിഭാസം… എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം?

ഗുരുവിനെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യം മതി. പതറാതെ, ഗുരു എന്ന വാഹനത്തില്‍ നിന്നറങ്ങാതെ, അതില്‍തന്നെ അചഞ്ചലിതനായി ഇരിക്കാന്‍ പഠിക്കു. അതിനുള്ള ആത്മധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍, സഹനശീലമുണ്ടെങ്കില്‍, അതെവിടൊക്കെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍