മാനസികസമ്മര്‍ദ്ദം

maanasikasammardhavum yogayum

മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദവും യോഗയും

വ്യവസായ സംരംഭകരുടേയും, മറ്റു പല ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ഇടയില്‍ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്‌ ബാഹ്യസമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍. സദ്ഗുരു പ്രഖ്യാതമായ ഫോര്‍ബ്‌സ്‌ മാസികക്ക്‌ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍