മാനസികസംഘര്‍ഷം

AnandaAlai-saabam-17thJan2013-1

അസൂയ എന്തു കൊണ്ട് ? എങ്ങിനെയതിനെ നേരിടാം ?

നിങ്ങള്‍ക്കു മോഹമുള്ളൊരു വസ്തു, ഇനിയൊരാളുടെ കയ്യില്‍ കാണുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കയാളോടു തോന്നുന്ന ഈര്‍ഷ്യ അല്ലെങ്കില്‍ അസഹിഷ്ണുതയാണ് അസൂയ. അവനവന്‍റെ കുറവുകളെക്കുറിച്ചും പോരായ്മകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അപകര്‍ഷ്താബോധം, അതാണ് അസൂയയ്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍