മദ്യപാനം

drinking

മദ്യപാനം നല്ലതാണോ?

ഒരിക്കല്‍ എന്‍റെയടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍ വന്നു. ‘മദ്യപിക്കുമ്പോള്‍ പരിഭ്രമം കുറയുന്നു, സങ്കടങ്ങള്‍ മറന്നു സമാധാനമായി ഉറങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നു. ദിവസേന ചെറിയ തോതില്‍ മദ്യപിച്ചാല്‍ ഹൃദ്രോഹം വരികയില്ല എന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍