മത്സരം

depression-2

മാനസികരോഗം എന്താണെന്നറിയുക – രണ്ടാം ഭാഗം

കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളില്‍ ഇതൊരു പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ കാര്യങ്ങളില്‍ പാശ്ചാത്യ നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഇതിലേറെ പരിതാപകരമാണ്. നിങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലെ ഒരു നഗരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
competition

അന്യരുടെ നാശമാണോ നിങ്ങളുടെ വിജയം?

പുറത്ത് വീണ്ടും പടക്കം പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. ഞാന്‍, കാരണം ആരാഞ്ഞു. ഏതോ ഒരു നടന്‍റെ ചലചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടതില്‍ സന്തോഷിച്ച് മറ്റൊരു നടന്‍റെ ആരാധകര്‍ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിച്ചതാണത്രേ. എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ്! നിങ്ങള്‍... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍