ഭിന്നത

bhinnathayil ninnum aiykyam

ഭിന്നതയില്‍ നിന്നും ഐക്യം

വൈവിദ്ധ്യത്തിനിടയിലും ഐക്യം – അതാണ്‌ മഹത്തായ ഭാരതീയ പരമ്പര. ജാതി, മതം, സാമ്പത്തികം എന്ന ഭീഷ്മമായ ഭിന്നതക്കിടയിലും അവരൊത്തുചേരും, എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും, സുഖങ്ങളും ദു:ഖങ്ങളും പങ്കു വയ്ക്കും, ദുര്‍ഘടനകളില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍