ഭാരതീയസംസ്കാരം

akathaariluute aug 18th

വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തും ആത്മീയസാധനകള്‍ക്ക് ഒരു ഭാരമാകുമോ?

അന്വേഷി : അന്വേഷണത്തില്‍, ലോകത്തുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തും ആത്മീയസാധനകള്‍ക്ക് തടസ്സം തന്നെയാണെന്ന്‍ കാണുന്നു. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ ഇക്കാര്യം ബോധ്യമാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ്‌ അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്‌? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
06 - Today’s youth… under the grip of the western culture(1)

യുവജനങ്ങള്‍, പാശ്ചാത്യ സംസ്‌ക്കാരത്തിന്‍റെ സ്വാധീനവലയത്തില്‍

യുവജനങ്ങളില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം പാശ്ചാത്യ സംസ്‌ക്കാരത്തിന്‍റെ സ്വാധീനവലയത്തില്‍പെട്ട് വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത തികച്ചും യാഥാര്‍ത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ, ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളും പാശ്ചാത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍