ഭയം

fear

ഭയത്തില്‍ നിന്നും മുക്തി നേടാം

എങ്ങനെയാണ് ഭയം ഉണ്ടായത്? ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ ഉള്ളതും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക പലരിലും ഉണരും. അപ്പോള്‍,ഇനി പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും വേണ്ട എന്നു വയ്ക്കാനാണ് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഞ്ചുകുരങ്ങന്മാരെ ഒര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
confusion-to-clarity

സംഭ്രാന്തിയില്‍ നിന്ന് വ്യക്തതയിലേക്ക്

ഇവിടെ സദ്ഗുരു തന്‍റെ ഒരു അനുഭവം നമ്മളുമായി പങ്കു വെക്കുകയാണ്. ഒരേ സമയം പേടിപെടുത്തുന്നതും, തമാശയുമായി തോന്നുന്നതുമായ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നു ഭാവിക്കുന്ന ഉറപ്പും സംരക്ഷണവും എത്ര ചെറുതാണെന്ന് നമ്മെ കാണിച്ചു... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍