ബുദ്ധി

dhyana

അഷ്‌ടാംഗ യോഗ – ഏറ്റവും ലളിതമായ ചിത്രീകരണം

ഒരു കണ്ണാടി എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു; അതില്‍ ഒന്നും പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല, അത്‌ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ശരിയായ യോഗ്യതയെ അതൊരുതരത്തിലും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല; അത്‌ ആരെയും സുന്ദരനാക്കു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
surya-namaskar

യോഗാഭ്യാസത്തിനിടക്ക് വെള്ളം കുടിക്കരുതെന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

യോഗയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ വിശ്വത്തോളം വിശാലമാക്കുകയാണ്. താനും ഈ പ്രപഞ്ചവും വെവ്വേറെയല്ല എന്ന തോന്നലിലേക്ക് യോഗ നിങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
experience

അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങള്‍

പ്രായമേറെ കടന്നുപോവുമ്പോഴാണ്‌ മനുഷ്യരില്‍ ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുദിക്കുക, സാമാന്യമായി കണ്ടുവരുന്നതങ്ങിനെയാണ്‌. അത്‌ ശരിയായ പ്രവണതയല്ല. അനുഭവങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനോടൊപ്പം ജീവിതത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടതിനപ്പുറത്തേക്ക്‌ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍