പ്രേതാത്മാക്കള്‍

sadhguru-mukthi

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – ഭാഗം 9

അന്വേഷി: പ്രേതാത്മാക്കള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ തലത്തില്‍ തന്നെയാണോ? ഭൂമിയുടെ ആകര്‍ഷണം അവരെ ബാധിക്കുമോ? അവര്‍ക്ക് യഥേഷ്ടം പ്രപഞ്ചം മുഴുവന്‍ ചുറ്റിത്തിരിയാനാവുമോ? സമുക്കു ചുറ്റും അവയുണ്ടോ? ഞാന്‍ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും ഈ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru-nirmanakaya

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – എട്ടാം ഭാഗം

അന്വേഷി: സദ്ഗുരോ, ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന സാധനകള്‍കൊണ്ട് പ്രേതാത്മാക്കള്‍ ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്, അങ്ങ് പറയുന്നത് വാസ്തവമാണോ? സദ്ഗുരു: എല്ലാ ആത്മാക്കളും ഇവിടെ വരാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഊര്‍ജാവസ്ഥ സുഖപ്രദമായതിനാലാണ്. ഒരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
cremation

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – ഏഴാം ഭാഗം

അന്വേഷി: ഈ പ്രേതാത്മാക്കള്‍ക്ക് ഒരാളുടെ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച് അയാളുടെ മേല്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാവുമോ? നമ്മുടെ ഊര്‍ജം അവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവുമോ? സദ്ഗുരു: തീര്‍ച്ചയായും, വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ അവയ്ക്ക് നിങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – ആറാം ഭാഗം

അന്വേഷി: ഇതുവരെ ഞാന്‍ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ ഊന്നിയിരുന്നത്, മനുഷ്യപ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റ് പ്രേതാത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്ക് എന്താണ് പറയാനുളളത്? സദ്ഗുരു: മനുഷ്യരുടേതല്ലാത്ത പ്രേതാത്മാക്കള്‍ എന്നൊ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
kashi-wood-burning

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – നാലാം ഭാഗം

ശിലാകര്‍മ്മം നടക്കുന്ന സമയം പ്രേതബാധ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ആളുകള്‍ എന്നെ സമീപിച്ചു. ഞാന്‍ അവരെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പത്തുമിനിട്ടിനുള്ളില്‍ അവര്‍ സാധാരണ രീതിയിലായി. ഇതിനുകാരണം പ്രേതാത്മാവിന് ക്ഷേത്രത്തിന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
death, Manikarnika ghat

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – മൂന്നാം ഭാഗം

വാസനക്കനുസരിച്ചുള്ള ശരീരവും മനസ്സും ജീവിതവുമാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കല്‍ സംഭവിക്കുന്നത് അബോധമായിട്ടാണെങ്കിലും, ഓരോരുത്തരുടെയും വളര്‍ച്ചയുടെയും പരിണാമത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബോധപൂര്‍വ്വവും ഈ തി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍