പ്രാര്‍ത്ഥന

fear-and-anxiety

ഭയങ്ങളെയും ആശങ്കകളെയും പുറന്തള്ളാം

താന്‍ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന ബോധമുള്ളിടത്തോളം കാലം, അനുഭവങ്ങളൊക്കെയും ശാരീരികവും മാനസ്സികവുമായ തലത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്‍ക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, ഈ പേടിയും പരിഭ്രമവും നിങ്ങളെ വിട്ടൊഴിയാന്‍ പോകുന്നില്ല ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
will you be there for us

ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമോ?

അമ്പേഷി : സദ്‌ഗുരോ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും അങ്ങേക്ക് അറിയുവാന്‍ സാധിക്കുമോ? അതോ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു മാത്രമേയുള്ളോ? ആവശ്യം വരുമ്പോഴും വിഷമസന്ധികളില്‍ പെടുമ്പോഴും ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ അങ്ങയെ വിളിക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
വിവേകാനന്ദന്‍… ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശവാഹകന്‍

വിവേകാനന്ദന്‍… ശ്രീ രാമകൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശവാഹകന്‍

വിവേകാനന്ദന്‍ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്‍ തീര്‍ത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കില്‍ മറക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു പുഷ്പമായിരുന്നേനെ. എത്രയെത്ര പൂക്കള്‍ പ്രകൃതിയില്‍ വിടരുന്നു, അവയില്‍ എത്രയെണ്ണം സൌരഭ്യം പരത്തി ശ്രദ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
bhayaashankakalum arakshithaavasthayum

ആത്മീയപാതയിലെ ഭയാശങ്കകളും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും

ആത്മീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഭയാശങ്കയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. മനസ്സെന്തിനവയെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു, ഈ കടമ്പ എങ്ങിനെ മറികടക്കാം? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍