പ്രതിഷ്ഠ

elemental-deities-of-wind-gods-and-water-gods

പഞ്ചഭൂതദേവതകള്‍ : വായുവിന്‍റെയും ജലത്തിന്‍റെയും ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച്

ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ഈശ്വരന്മാരായി ആരാധിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഈ പ്രാപഞ്ചിക ശക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യക്ഷഭാവം സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ രൂപം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമാണോ? പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജ്ജത്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Dhyanalinga

ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ

അന്വേഷി: ധ്യാനലിംഗ സൃഷ്ടിയുടെ കഥയൊന്ന് പറയാമോ, സദ്ഗുരോ? സദ്ഗുരു: നോക്കൂ, ഞാന്‍ ഇങ്ങിനെയൊരു ക്ഷേത്രം നിര്‍മിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ആദ്യം ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല, എന്തെന്നാല്‍ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുകയും എ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
dhyanalinga

ധ്യാനലിംഗം – ഊര്‍ജ ശക്തിയുടെ പരമോന്നത ഭാവം

അന്വേഷി: ഏത് രീതിയിലാണ് ധ്യാനലിംഗം അസാധാരണമാകുന്നത്? അതിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍ എന്തെല്ലാമാണ് സദ്ഗുരോ? സദ്ഗുരു: ധ്യാനലിംഗത്തിന്‍റെ അസാധാരണത്വം ഏഴുചക്രങ്ങളും അതില്‍ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ചെമ്പുകുഴലിനുളളില്‍ രസ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
yogeshwar3

യൊഗീശ്വര പ്രതിഷ്ഠകര്‍മ്മം – സദ്ഗുരുവിന്റെ സംഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന് – 3

യോഗേശ്വര ലിംഗത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു കൂടുതൽ ഉൾകാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു : “ഇന്നലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങ് ഒരു പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ഉപയോഗിച്ചു. പുരുഷനെയും സ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Women priests

സ്ത്രീകളും പൗരോഹിത്യവും

ഭൂമി ലേശമൊരു ചരിവോടെയാണ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ചരിവ് ഋതുഭേദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരുടേയും സ്ത്രീകളുടേയും കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെരിവുണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണുതാനും. ആ ചരിവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മള ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
01.2 - What is Jyotirlingam

ജ്യോതിര്‍ലിംഗം എന്നാലെന്താണ് ?

ജ്യോതിര്‍ലിംഗങ്ങള്‍ അതീവ ചൈതന്യമുള്ള ഉപാധികളാണ്‌. അതിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍, അവിടെ ഉറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഊര്‍ജത്തെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരൊഴിഞ്ഞ പാത്രമായി സ്വന്തം ശരീരമനോബുദ്ധികളെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍