പ്രകൃതി

trees-support-meditative-space

മരങ്ങള്‍ ധ്യാനാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമോ?

സസ്യജാലങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനാത്മകമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് സദ്ഗുരു നോക്കിക്കാണുന്നു. നാം ജീവിതവുമായി സമന്വയത്തിലായാല്‍ പാരിസ്ഥിതികമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ബാധ്യതയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സദ്ഗുരു: സ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
tranforming-the-elements-to-transform-the-environment

പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടു പ്രകൃതിയില്‍ പരിവര്‍ത്തനം വരുത്താം

ചോദ്യം :- ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ വളരെ വളരെ ചെറുതായ ഒരംശമാണ് മനുഷ്യശരീരം. ആ ശരീരത്തില്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ യോഗയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ ശുദ്ധമാക്കാന്‍ നമുക്കു സാധിക്കുമൊ? സദ്ഗുരു :- തീര്‍ച്ചയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consumerism-environment

ഉപഭോക്തൃസംസ്കാരവും പരിസ്ഥിതിയും

ചോദ്യകര്‍ത്താവ്: ഇന്നത്തെ ഉപഭോക്തൃസമൂഹത്തില്‍, വിഭവങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായ ഉപയോഗവും പാഴ് ചെലവും നാം കാണുന്നു. പ്രകൃതി നമുക്ക് നല്കുന്ന വിഭവങ്ങളോടും, ഊര്‍ജ്ജത്തോടും ജനങ്ങള്‍ക്ക് അല്പമെങ്കിലും വിനയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
conscious-living

സചേതനമായ ജീവിതം – പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം.

ചോദ്യ കർത്താവ് : സദ്ഗുരോ, നമ്മെളെന്തിനാണ് കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ ചിലവാക്കി മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അതെ സമയം അതിലിരട്ടി ചിലവാക്കി ഈ ലോകത്തെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ? എന്താണ്... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rules-of-nature

പ്രകൃതിനിയമങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്?

എന്നോടു മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യം “ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ?” എന്നതാണ്. ആദിമനുഷ്യന്‍ ഭയമുള്ളവനായിരുന്നു. ആകാശത്തില്‍ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മിന്നലുകള്‍, ഇടിയൊച്ച, തകര്‍ത്തു പെയ്യുന്ന മഴ, ആകാശത്തിന്‍റെ വിസ്തൃ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
rain

സദ്ഗുരു മഴയെക്കുറിച്ച്

മഴയെന്ന ആനന്ദകരമായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു നമ്മോടു പങ്കുവെക്കുന്നു. മഴപെയ്യാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും തിടുക്കത്തില്‍ അകത്തേക്കോടും. അതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mystic

ജീവിതം എന്ന മഹാത്ഭുതം

വാസ്തവത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ എന്നൊന്നുണ്ടോ? അതോ അതെല്ലാം സാമാന്യജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാനായി പറയുന്ന അസാധാരണ കഥകളോ? ചുറ്റും നിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളില്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു നോക്കു. അപ്പോള്‍ കിട്ടും മേല്പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mystic

ജീവിതം എന്ന മഹാത്ഭുതം

വാസ്തവത്തില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ എന്നൊന്നുണ്ടോ? അതോ അതെല്ലാം സാമാന്യജനത്തെ കബളിപ്പിക്കാനായി പറയുന്ന അസാധാരണ കഥകളോ? ചുറ്റും നിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളില്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു നോക്കു. അപ്പോള്‍ കിട്ടും മേല്പറ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
save our planet

പതിയിരിക്കുന്ന വിപത്തിൽനിന്നു പ്രകൃതിയെ രക്ഷിക്കാം

എല്ലാ മനുഷ്യനും അനിയന്ത്രിതമായ തോതിൽ വികസിക്കാനും പുരോഗതി നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനന്തമായി വികസിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ - അന്യരെ കീഴടക്കല്‍, ലോകത്തെ വെട്ടിപ്പിടിക്കൽ , നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
11 – To make life more happy and content

ജീവിതം സന്തോഷകരവും തൃപ്തികരവുമാക്കാന്‍….പത്താശയങ്ങള്‍

സന്തോഷം എന്ന വികാരം മനുഷ്യന്‍റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ്‌, ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മാവകാശവുമാണ്‌. മനുഷ്യന്‍റെ പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം മുഴുവനും ജീവിതത്തില് സന്തോഷത്തിന്റെ അലകള്‍ വന്നടിഞ്ഞു ചേരും എന്ന അതിയായ മോഹത്തില്‍ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍