പുരുഷന്‍

family-love

കുടുംബ ജീവിതത്തില്‍ വിജയം നേടാന്‍

ചോദ്യം: പ്രണയവും വിവാഹവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു കാരണമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സദ്ഗുരു: ശാരീരികമായി നോക്കുമ്പോള്‍ സ്ത്രീയും പുരുഷനും വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങളാണ്. പ്രത്യുല്‍പാദനം നടക്കാനും, വംശം നിലനില്‍ക്കാനും വേണ്ടി പ്രകൃതിതന്നെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
sadhguru5

Pearls of wisdom…

സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ പങ്കാളിത്തം കോപം നിങ്ങളില്‍ തന്നെ ഒതുക്കി വക്കുക വെറുമൊരു ചിന്തക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റി മറിക്കാനാകും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
women in spirituality

ആദ്ധ്യാത്മിക വളര്‍ച്ചയില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പ്രശ്‌നം

അമ്പേഷി : അങ്ങ്‌ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌, "ആദ്ധ്യാത്മിക വളര്‍ച്ചയില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പ്രശ്‌നം, അവര്‍ ബുദ്ധതത്വത്തെ വിട്ട്‌ ബുദ്ധന്‍റെ പുറകെ പോകുന്നതിനാലാണ്‌." മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഗുരുവിന്‍റെ ശിക്ഷണങ്ങളെക്കാള്‍ ഗുരുവ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍