പുനര്‍ജ്ജന്മം

sadhguru

ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച മഹാത്മാവ് ആത്മജ്ഞാനത്തോടെ തന്നെയാവുമോ പുനര്‍ജനിക്കുന്നത്?

ഒരു തടവുകാരന്‍ തന്‍റെ മോചനം മാത്രമേ ലക്ഷ്യമാക്കൂ, ജയിലില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, എന്നാല്‍ മറ്റു ചിലര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് മോചനം ലഭിച്ചതിനുശേഷവും, ശേഷിക്കുന്നവരുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കഴിയാന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
marriage

ജഗ്ഗി ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കുന്നു

ചാമുണ്ടി മലയിലെ അനുഭവത്തിനു ശേഷം ജഗ്ഗിയുടെ മുജ്ജന്മവാതിലുകള്‍ തുറന്നു കിട്ടി. ബില്‍വാ, ശിവയോഗി, ശ്രീബ്രഹ്മ എന്നിവരുടെ വഴിയിലൂടെയാണു താനെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായി. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍