പരിപാലനം

love your children

കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്നേഹമാണ്, അധികാരമല്ല

മക്കളോടു സ്നേഹം മാത്രമാണ് നിങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സൗഹൃദം ഉടലെടുക്കുമായിരുന്നു. ഏതാണ് നല്ലത്? ഏതാണ് ചീത്ത? എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
11.2 - 10 ways to bring up Children

കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളര്‍ത്തി വലുതാക്കാന്‍

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും, അവരെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലും ഒരൊറ്റ നിര്‍വ്വചനമോ, കൃത്യമായ പഠനപരമ്പരകളോ ഇല്ലെങ്കിലും, കുട്ടികള്‍ ആഹ്‌ളാദഭരിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാന കര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍