പന്ത്രണ്ടു വര്‍ഷം

sunrise

സൂര്യനമസ്ക്കാരം : സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഒരു ചവിട്ടുപടിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയ

ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ താപവും, ഊര്‍ജവും ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനില്‍ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിലും, നമ്മള്‍ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലും സൂര്യന്റെ അംശം കലര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂര്യനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാക്കാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍