പഞ്ചഭൂതം

akasha-thathwathekkurichu-avabodharavuka

ആകാശ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധരാവുക

ഒരു സാധകന്‍ സദ്ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു ആകാശത്തെ എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയാം എന്ന്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളില്‍ മറ്റു നാലും നിലനില്‍ക്കുന്നത് ആകാശത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ? ചോദ്യം:- എന്‍റെ ചോദ്യം ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുറസ്സായ ഒരു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
tranforming-the-elements-to-transform-the-environment

പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടു പ്രകൃതിയില്‍ പരിവര്‍ത്തനം വരുത്താം

ചോദ്യം :- ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ വളരെ വളരെ ചെറുതായ ഒരംശമാണ് മനുഷ്യശരീരം. ആ ശരീരത്തില്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ യോഗയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ ശുദ്ധമാക്കാന്‍ നമുക്കു സാധിക്കുമൊ? സദ്ഗുരു :- തീര്‍ച്ചയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
pancha-bhuta

പ്രപഞ്ചം: പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ കളി

നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ കളിയാണ്. പ്രപഞ്ചവും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവകള്‍കൊണ്ടാണ്. അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ നമ്മുടെ ശരീരവും ഈ അഞ്ച് അംശങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനാവും. നമ്മു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Elements-of-Male-and-Female

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്‍മാരിലും

സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സദ്ഗുരു ഒരാളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ശരീരങ്ങളുടെ മൂല പ്രവണതകളെ ക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ ഈ രണ്ടിന്‍റേയും സാങ്കേതികവശങ്ങളും, നമ്മുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
elements

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ കുസൃതി

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള കളി വളരെ സങ്കീര്‍ണമാണ്. അതേസമയം അതിന്‍റെ താക്കോല്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. അഞ്ചുഘടകങ്ങള്‍ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ജീവിതം. അതു വ്യക്തിപരമായ മനുഷ്യശരീരമായാലും ബൃഹത്തായ പ്രപഞ്ചശരീരമായാലും അങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
fire-temple

പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രതിഷ്ടിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ അഞ്ചു ഭൂതങ്ങള്‍ക്കുമായി അഞ്ചു പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് അന്നുള്ളവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടത് പൂജയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേക സാധനകള്‍ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍