പക്വത

Aum chanting

‘ഓം’ കാര ജപത്തിന്റെ പ്രയോജനം

ഓംകാര ജപത്തില്‍ പരിശീലനം നേടിയവര്‍ - ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കാര്യക്ഷമതയിലും അവര്‍ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു. അവര്‍ കൂടുതല്‍ ശാന്തരായും സന്തോഷവാന്മാരുമായി കാണപ്പെട്ടു. അവരുടെ ഏകാഗ്രതയും കാര്യമാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Are you ready to vbew a father or mother

ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാനുള്ള പക്വത നിങ്ങള്‍ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ?

ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നവര്‍ ഓര്‍ക്കുക, ഇത്‌ ഇരുപതുവര്‍ഷത്തോളം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ്‌. ഗര്‍ഭധാരണം ആകസ്‌മികമായി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. പരസ്‌പര സ്‌നേഹമോ, ധാരണയോ, വിശ്വാസമോ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍