നേതൃത്വം

leadership

ഒരു നേതാവിലുണ്ടാകേണ്ട ഗുണമെന്താണ്?

നേതൃത്വം എന്നത് നിങ്ങള്‍ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അന്തസ്സല്ല. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അറിഞ്ഞ് ഉണര്‍ന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ നിങ്ങളെ നേതാവായി അംഗീകരിക്കണം. “എന്‍റെ കഴിവിന്‍റെ കാല്‍ഭാഗം പോലും എന്‍റെ മേലധികാരിക്ക് ഇല്ല. എന്ന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
leadership

നേതൃപാടവം  സദ്ഗുരുവിന്റെ  ദൃഷ്ടിയിൽ

ബ്ലൂംസ്ബറി ടി. വി. ഇന്ത്യ എഡിറ്റർ വിവേക് ലോ സദ്ഗുരുവുമായി  നടത്തിയ അഭിമുഖം വിവേക് ലോ: നമുക്ക് ആദ്യം നേതൃപാടവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. മുൻപൊരിക്കൽ താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു നേതാവിന്റെ കഴിവിന്റെ ശരിയായ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍