നിവര്‍ന്നിരിക്കുക

sitting

ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ മാറ്റിയെടുക്കാം

“എന്തിനാണിങ്ങനെ നടുവൊടിഞ്ഞ്‌ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്നത്? നടുവു നിവര്‍ത്തി ഇരിക്കൂ.” എത്ര തവണ ഇങ്ങനെയൊരു നിര്‍ദേശം കേള്‍ക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനമ്മമാരുടെയടുത്ത് നിന്ന്, സ്കൂളില്‍ നിന്ന്, കംപ്യുട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍