നിര്‍മ്മലാനന്ദ

samadhi

സമാധി എന്നാല്‍ എന്താണ്?

പരമോന്നത നിലയാണ്‌ മഹാസമാധി. ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്‍റെ ആത്മസാധനകള്‍ വഴി സമാധിനിലയിലെത്തിയ ശേഷം തിരിച്ചുവരാനുള്ള ബോധം അവര്‍ക്ക്‌ തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ആത്മീയ ചരിത്രത്തില്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ അങ്ങനെ സമാധി നിലയിലേക്കു ചെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍